Empresa

Les empreses estan immerses en un entorn canviant i cada vegada més globalitzat, amb una competitivitat extrema. Els serveis d’assessorament tradicionals no aconsegueixen satisfer les necessitats de les empreses que volen formar part activa dels seus mercats i que volen prendre una actitud proactiva per tal d’aprofitar totes les oportunitats.

L’assessorament modern ha de entrar en sinèrgia amb el client:

  • El assessorament ha de ser “a mida” (taylor made) per a cada client.
  • El assessorament ha de donar suport i complementar l’activitat del client.
  • El client ha de mantenir el focus en les seves competències.
  • La mentalitat del assessor ha de ser oberta per optimitzar la operativa del client en l’entorn canviant i competitiu.
  • El assessor s’ha d’integrar activament en la operativa del client.

Estem, per tant, en disposició d’oferir-vos l’assessorament professional i a mida que preciseu

Filosofia

Filosofia d’ empresa
Els professionals de Criterion ens hem preguntat per què un assessorament de qualitat i adaptat a les necessitats de cada empresa es només a l’abast de les grans corporacions i només el poden donar les grans consultores.

Criterion trenca aquest paradigma i ofereix a les petites i mitjanes empreses serveis de direcció financera i administrativa i back-office moderns i de qualitat que els permetin assegurar que disposen de la planificació, suport i control financers i administratius necessaris per al acompliment dels seus objectius.

Criterion dóna serveis de planificació financera, tresoreria, circuits administratius, comptabilitat general i analítica, planificació fiscal, obligacions mercantils, informació i suport a gerència, direcció general i la propietat.

Criterion ofereix els seus serveis a través de professionals amb més de quinze anys d’experiència en el mon de l’assessorament i la direcció, en empreses nacionals i internacionals.

Criterion es compromet a la recerca permanent de l’eficàcia al servei del client, amb mentalitat oberta, usant noves tecnologies, amb enfoc comercial, amb flexibilitat, adaptant-se al canvi i als entorns internacionals.

Blog

Nova campanya de l’Agència Tributària per comprovar la informació dels bancs amb l’IVA declarat

Benvolgut/da client/a, Actualment, l’Agència Tributària ha iniciat una campanya per comprovar la informació facilitada pels bancs (d’entrades i sortides en la comptes) amb els imports declarats en l’IVA, i si detecta discrepàncies considerables, podrà iniciar procediments de comprovació o fins i tot, visites sorpresa a aquelles empreses amb incoherències L’informem que hem tingut coneixement de …

Contacte

CRITERION CONSULTING, SL
Carrer de la Torreta, 32
08402 Granollers
(Barcelona)

Tel.  93 860 49 83
Fax   93 861 35 73

www.criterionconsulting.es