Filosofia

Filosofia d’ empresa
Els professionals de Criterion ens hem preguntat per què un assessorament de qualitat i adaptat a les necessitats de cada empresa es només a l’abast de les grans corporacions i només el poden donar les grans consultores.

Criterion trenca aquest paradigma i ofereix a les petites i mitjanes empreses serveis de direcció financera i administrativa i back-office moderns i de qualitat que els permetin assegurar que disposen de la planificació, suport i control financers i administratius necessaris per al acompliment dels seus objectius.

Criterion dóna serveis de planificació financera, tresoreria, circuits administratius, comptabilitat general i analítica, planificació fiscal, obligacions mercantils, informació i suport a gerència, direcció general i la propietat.

Criterion ofereix els seus serveis a través de professionals amb més de quinze anys d’experiència en el mon de l’assessorament i la direcció, en empreses nacionals i internacionals.

Criterion es compromet a la recerca permanent de l’eficàcia al servei del client, amb mentalitat oberta, usant noves tecnologies, amb enfoc comercial, amb flexibilitat, adaptant-se al canvi i als entorns internacionals.